Er wordt gewerkt aan de herinrichting van de omgeving Blokhuispoort. Het traject duurt tot eind december 2017. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Wel moet u rekening houden met wegwerkzaamheden op de Nieuweweg, het Blokhuisplein en de Keizersgracht. De omgeving wordt op twee momenten afgesloten. Het verkeer wordt dan via een andere route omgeleid.

Wat gaat er gebeuren?

De Blokhuispoort is een levendig gebied en gezichtsbepalend deel van Leeuwarden. Naast broedplaats voor de creatieve industrie, centrum van LF2018 en hostel, biedt de Blokhuispoort straks ook onderdak aan een Eet en Drink Lokaal Proefverlof, Cafe de Bak en de bibliotheek. De openbare ruimte rondom de Blokhuispoort wordt daarop afgestemd. De belangrijkste veranderingen zijn:

– De omgeving van het Blokhuisplein krijgt een nieuwe inrichting waardoor de Blokhuispoort meer bij de binnenstad gaat horen. De bestrating, verlichting en indeling van de ruimte worden anders, waardoor het plein een mooie en rustige uitstraling krijgt.

– De weg rondom de Blokhuispoort is onderdeel van de parkeerring. Dit blijft zo, maar de balans tussen autoverkeer en langzaam verkeer wordt beter. Voetgangers kunnen bijvoorbeeld straks gemakkelijker oversteken en de maximum snelheid voor auto’s wordt 30 km per uur.

Het verkeer kan met wat aanpassingen over de Nieuweweg, het Blokhuisplein en de Keizergracht blijven rijden. Er zijn twee periodes waarin het gebied wordt afgesloten: een weekend in juli en een aantal weken in het najaar. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met gele borden aangegeven.

De officiële start van de werkzaamheden vindt plaats op maandag 10 juli om 10.30 uur voor de Blokhuispoort. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

  • Maandag 10 juli: start werkzaamheden: er wordt met name gewerkt aan de zuidzijde van de Keizersgracht.
  • Maandag  7 augustus t/m vrijdag 25 augustus: bouwvakvakantie
  • Maandag 28 augustus: Start werkzaamheden aan de noordzijde van de Keizersgracht. Vanaf de Keizersgracht is een  korte periode (maximaal enkele dagen) de Kruisstraat en Gedempte Keizersgracht niet bereikbaar.  Er wordt een ‘bypass’ gemaakt langs het Blokhuisplein zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden de route kan blijven gebruiken.
  • September: Opbreken van het huidige Blokhuisplein en leggen van de nieuwe tegels, van oost naar west. Er kan tijdelijk overlast zijn voor de bewoners van het Zwitserswaltje en het Blokhuisplein. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Vanaf het Blokhuisplein zullen de Tweebaksmarkt en het Zwitserswaltje tijdelijk kort niet bereikbaar zijn. Voor het verkeer route Ossenkop, Berlikumermarkt, Groentemarkt, Over de Kelders, Voorstreek wordt dan een omleidingsroute gemaakt.
  • Half november:  Een groot deel van de tegels is gelegd. Er wordt gestart met het aanbrengen van het straatmeubilair.
  • Maandag 20 november t/m zondag 10 december: Blokhuisplein afgesloten, auto- en fietsverkeer wordt omgeleid en de bushalte vervalt tijdelijk.

Link ontwerp herinrichting

Nieuwsbrief gemeente Leeuwarden augustus

Blijf op de hoogte via de website van Gemeente Leeuwarden via projecten.

Locatie: de Blokhuispoort

Meer informatie