Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar Amaryllis voor staat.

 

Door de inzet van 8 sociale wijkteams (inclusief  2 dorpenteams) brengen wij in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast beschikken wij over teams die zich expliciet bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten&meedoen en opbouwwerk. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Onze organisatie is gevormd op basis van wat er echt nodig is in plaats van waarop iemand recht heeft. Amaryllis wil namelijk een organisatie zijn die de betutteling voorbij is. Wij gaan uit van vertrouwen en anticiperen op waar de omgeving behoefte aan heeft. We zorgen voor gemak en eenvoud in het veld aan procedures. Het leven is voor veel mensen tenslotte al complex genoeg.