OVER HET LOF

Het LOF ondersteunt, verbindt en adviseert ondernemersverenigingen bij de besteding van het beschikbare budget en behartigt collectieve belangen in deze binnen de gemeente Leeuwarden. Vanuit de gedachte dat het fonds er is “voor en door ondernemers”.

Het LOF financiert aanvragen en projecten die aansluiten bij de doelstellingen en vallen onder de pijlers: Economie, Leefbaarheid, Cultuur, Toerisme en Talentontwikkeling.

Het LOF ziet zichzelf als aanjager van initiatieven, verbinder en spreekbuis tussen de partijen die elkaar kunnen versterken met de middelen van het LOF. Ontdek hiernaast het LOF in twee minuten of lees hier meer over de visie en missie van het LOF.

Wij zijn gevestigd in CelBlok H op de 1e verdieping  achter celdeur 1.19