40 image

Muurschilderingen hersteld

In het oudste gedeelte van het gevangeniscomplex werd tijdens de verbouwing in 1959 een nieuwe recreatiezaal neergezet aansluitend aan de Kapel. De noordwand van deze ruimte is geheel voorzien van acht blinde vensters. In vijf blindvensters zijn schilderijen aangebracht. Deze vijf voorstellingen stellen van oost naar west de “spelen”, “reizen”, “bouwen”, “dans en museum”, en “natuur” voor. Waar mensen verblijven wordt beschadigd, van alles opgeplakt en overheen geverfd. Lange tijd bleven de schilderijen onaangeroerd en een beetje vergeten

40 image

Tijd voor verandering

Gerard Buising (Restauratieschilder en Fijnschilder) is gevraagd de vijf muurschilderingen te restaureren. Door de onderste laag voorzichtig te verwijderen kwamen de oude tekeningen weer in het geheel tevoorschijn. Alle kleuren zijn zorgvuldig bestudeerd en handmatig bijgemaakt. Alle beschadigingen zijn geretourneerd; ontbrekende delen verbonden en vervolgens is er een vernis aangebracht in eiglans.

40 image

Werk aan de Gevangenismuren

De buitenmuren van het voormalige Huis van Bewaring zijn klaar; de directiewoning weer uit de steigers en door van Van Milt restaurateurs  verplaatst naar het binnenterrein tegenover CelBlok H. De oude voegen die eeuwen het gevangenis verhaal bewaarden worden nu vervangen om een nieuw boek te openen over een  culturele samenleving.

Inmiddels is ook het herstel van de muren over het terrein uit de startblokken voor een frisse voeg.

 

 

40 image

Ode aan een Kunstenaar

In de periode tussen 7 juni en oktober 2023 werd de bezoeker, eenmaal de stappen in de Blokhuispoort gezet te hebben, getrokken naar een opvallende tekening op het Lammertsplein tegenover dbieb. Eenmaal op de  geverfde “voeten” staand en de mobiel in de aanslag  om een plaatje te schieten kwam die tekening tot een 3Dleven.  Wij houden deze prachtige afbeelding graag in onze herinnering.

Het was een ode van de kunstenaar Leon Keer aan Maurits Cornelis Escher; deze was 125 jaar geleden geboren op 17 juni 1898 te Leeuwarden.