En wie is BOEi

Een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk die de ambitie heeft een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot deel van de Nederlandse bevolking.

Het Nederlands erfgoed verrijkt het leven in zowel de stad als op het platteland en geeft de omgeving een unieke sfeer. Onze monumenten zijn dan ook verstilde herinneringen die weer tot leven komen en verhalen doorgeven. Bijzondere elementen die raken aan de emoties van burgers en voorzien in een behoefte aan historische kennis en identiteit. Alleen plekken waarin nieuw leven geblazen wordt hebben toekomst. Het vinden van nieuwe gebruikers, waardoor een herbestemming gedragen door maatschappelijke meerwaarde ook financieel haalbaar kan worden, is daarbij cruciaal. Daarbij leidt het realiseren van en communiceren over inspirerende voorbeelden tot navolging. De restauratie en herbestemming van de Blokhuispoort heeft ook er ook voor gezorgd dat deze een nieuw leven heeft gekregen.

BOEi wordt de nieuwe eigenaar van de Blokhuispoort in Leeuwarden

Hoe open je een gebouw dat juist is ontworpen om mensen binnen te houden? Dat was de puzzel die opgelost moest worden bij de herbestemming van de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden. Het terrein van de voormalige gevangenis was gedurende 500 jaar een ‘witte vlek’. De toegangs poort was zowel in,- als uitgang hoe het er achter de muren en de gracht precies uitzag, wisten weinig mensen.  Maar nieuwsgierig waren ze wel! Toen op Open Monumentedag 2008 de poort voor het eerst wijd open stond, kwamen er op 1 dag 18.000 mensen kijken.

( uit het boek KIJK!  een boek over herbestemming van 1995 tot nu)

video thumb
video afspelen

Het restaureren én herbestemmen van erfgoed

In de jaren voor de oprichting van BOEi was de kijk op Nederlandse monumenten nog zeer conservatief. De visie was vooral gericht op behoud, waarbij restauratie van de monumenten uiteraard een belangrijke rol speelde. Monumenten hoorden geen ander doel te dienen dan hun oorspronkelijke bestemming, met als gevolg dat veel historische panden leegstonden en langzaam in verval raakten.

BOEi zag juist de verfrissende mogelijkheid om deze bijzondere monumenten nieuw leven in te blazen. Met de herbestemming van industrieel erfgoed moest het mogelijk zijn om monumenten een nieuw leven te geven, met een waardevolle plaats in de samenleving. Exploitatie op basis van zelfredzaamheid zou hierin een belangrijke sleutelrol gaan spelen. Een blik naar de toekomst, maar met respect voor het verleden.

Met ingang van mei 2015 verhuurt BOEi de verschillende ruimtes in het complex. De exploitatie op het gebied van cultuur, economie, recreatie en toerisme wordt zo verder geprofessionaliseerd. De Blokhuispoort was in 2018 de welkomstlocatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en was daarmee een centraal middelpunt van de stad.

De restauratie en herbestemming van de Blokhuispoort heeft de felbegeerde NRP GuldenFeniks gewonnen in 2018. De Blokhuispoortgevangenis was een van de 30 inzendingen voor de categorie Transformatie. De onafhankelijke stichting NRP reikt NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de beste renovatie- en (gebieds-) transformatieprojecten van Nederland.