Frieswood wil oplossingen van nieuwe Smart product systems in de markt!

Op 19 januari organiseert Frieswood, kistenfabrikant in Friesland, samen met de Frisian Design Factory, studenten en bedrijven uit de omgeving een pressure cooker. Zij willen dit voor het ontwikkelen van productconcepten, logistieke oplossingen (track and trace) en business modelling van nieuwe Smart product systems in de markt waarin Frieswood opereert.

In een pressure cooker wordt er op een gestructureerde en geconcentreerde wijze in één dag gewerkt aan conceptuele oplossingen, eerste versies van producten, en blueprints en storyboards van logistieke en systeem verbeteringen. In samenspraak met het bedrijf worden follow-up trajecten afgesproken. Daarnaast kan in opdracht een specifieke Business Model Canvas worden gemaakt voor een nieuwe bedrijfsactiviteit.

Tijdens de pressure cooker gaan we de volgende lijnen worden doorlopen:

-Algemeen: visievorming en vaststellen requirements van producten en systemen
-Concepting en (mock-up) prototyping van een innovatief sensorsysteem voor de bewaar- en logistieke systemen van een range van agro-producten zoals boven beschreven.
-Concepting en visualisering (storyboard) van het hieraan gerelateerde track & trace logistieke systeem
-Aanzet voor het business model voor het nieuwe systeem.

Deze lijnen worden in een aantal (2 of 3) sessies doorlopen en uitgewerkt, tussendoor brengen we de lijnen steeds bij elkaar voor uitwisseling en kruisbestuiving. De pressure cooker wordt uitgevoerd door de 20 deelnemers.

Inschrijven is mogelijk via: info@frisiandesignfactory.nl contactpersoon is Janny Huitema.