De Oerfal gaat over de vooraanstaande verzetsdaad waarbij de Friese Knokploeg op 8 december 1944, 51 verzetsmensen bevrijde uit de Leeuwarder gevangenis. Het stuk werd in 2013 op de binnenplaats van de oude gevangenis uitgevoerd. Dit is een impressie van fotograaf Ruben van Vliet.