Human Library Leeuwarden

In deze bibliotheek leen je geen echt “boek” maar een “bijzonder persoon” voor een goed gesprek. Denk aan iemand die maatschappelijk werk doet, een topsporter of een persoon met een bijzondere levenswijze. Het doel van de Human Library is om vooroordelen en stereotyperingen weg te nemen en de samenhang en sociale relaties tussen mensen in onze community te bevorderen.

Bij de Human Library zijn de ‘boeken’ dus mensen die allemaal in hun leven met een bepaald vooroordeel te maken hebben, of hebben gehad. Zij zijn bereid gevonden hun levensverhaal met jou te delen en zijn voor deze middag een “boek” dat gelezen kan worden. De “boeken” hebben allemaal een zelfgekozen titel die jij als lezer mag uitkiezen uit de boekenkast.

Als lezer kun je een “boek” kiezen waarover je bepaalde vraag of veronderstelling over hebt. Vervolgens ga je met het gekozen boek aan een tafel zitten en kan het lezen beginnen. Het boek vertelt zijn of haar verhaal. De lezers mogen het boek tegenover hen vragen stellen en omgekeerd de boeken ook aan hun lezers.

Ga je vooroordelen uit de weg lees je eerste boek bij de Human Library Leeuwarden!

Frieswood wil oplossingen van nieuwe Smart product systems in de markt!

Op 19 januari organiseert Frieswood, kistenfabrikant in Friesland, samen met de Frisian Design Factory, studenten en bedrijven uit de omgeving een pressure cooker. Zij willen dit voor het ontwikkelen van productconcepten, logistieke oplossingen (track and trace) en business modelling van nieuwe Smart product systems in de markt waarin Frieswood opereert.

In een pressure cooker wordt er op een gestructureerde en geconcentreerde wijze in één dag gewerkt aan conceptuele oplossingen, eerste versies van producten, en blueprints en storyboards van logistieke en systeem verbeteringen. In samenspraak met het bedrijf worden follow-up trajecten afgesproken. Daarnaast kan in opdracht een specifieke Business Model Canvas worden gemaakt voor een nieuwe bedrijfsactiviteit.

Tijdens de pressure cooker gaan we de volgende lijnen worden doorlopen:

-Algemeen: visievorming en vaststellen requirements van producten en systemen
-Concepting en (mock-up) prototyping van een innovatief sensorsysteem voor de bewaar- en logistieke systemen van een range van agro-producten zoals boven beschreven.
-Concepting en visualisering (storyboard) van het hieraan gerelateerde track & trace logistieke systeem
-Aanzet voor het business model voor het nieuwe systeem.

Deze lijnen worden in een aantal (2 of 3) sessies doorlopen en uitgewerkt, tussendoor brengen we de lijnen steeds bij elkaar voor uitwisseling en kruisbestuiving. De pressure cooker wordt uitgevoerd door de 20 deelnemers.

Inschrijven is mogelijk via: info@frisiandesignfactory.nl contactpersoon is Janny Huitema.

Wetterskip Fryslân wil graag met studenten in gesprek!

Op 12 en 26 januari 2017 organiseren wij van 14:00 tot 16:00 uur een bijeenkomst met Wetterskip Fryslân. Aanleiding is dat Wetterskip het steeds lastiger vindt om personeel (vergrijzende arbeidsmarkt) te vinden en om juiste profilering naar studenten te creëren. Daarom willen ze graag met onze studenten in gesprek!

Tijdens het event gaan we de volgende vraagstukken behandelen:

– Wat is jouw beeld van Wetterskip Fryslân als werkgever?
– Wanneer is Wetterskip Fryslân een aantrekkelijke werkgever voor jou?
– Wat kunnen wij doen om bij jou in beeld te komen?
– Waar zou je ons tegen willen komen?

Op welke manier zoek jij je nieuwe baan?

Inschrijven kan via: info@frisiandesignfactory.nl. Contactpersoon voor meer informatie is Janny Huitema. De sessie vindt plaats bij de Frisian Design Factory in het Alkovengebouw. Door de eerste poort gelijk rechts het gebouw inlopen.

Friesland College

Grendel Games